Reactie

In de lijst van aanstaande literaire uitgaven, zoals die in de verschillende uitgeversbrochures te vinden zijn, leest men bij uitgeverij Lebowski: ‘R.A. Basart is ook aan het dichten geslagen’, een aankondiging die qua formulering nonchalant zo niet beledigend aandoet en qua inhoud getuigt van grove onwetendheid, de hoofdredacteur van het onvolprezen Tzum onwaardig.

De bijgevoegde illustraties tonen de twee omslagen van de dichtbundels Oranjebal en De Gezonde Apotheek die R.A. Basart in 1975 en 1977 heeft gepubliceerd, respectievelijk bij uitgeverij Bert Bakker en De Arbeiderspers. De titel van Oranjebal is weggevallen, aangezien er een buikbandje omheen zit, dat voor zichzelf spreekt.

Een rectificatie lijkt mij geboden.

L.H. Wiener

1

Reacties