Voordat de jury haar eigen zinnen gaat toevoegen heeft iedereen nog kans om mooie zinnen van boeken van vorig jaar te nomineren voor de Tzum-prijs.

De voorwaarden zijn als volgt:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlandstalig prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2016 (geen eigen beheer-uitgaven).
– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan één zin inzenden. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.
– Inzendingen vermelden met het citaat en bladzijdenummer.
– De deskundige jury (redactie Tzum) voegt zelf ook zinnen toe.
– Vermeld uw eigen naam en adres. Alleen uw naam wordt genoemd als inzender bij de nominatie.
(Zinnen van redactieleden en/of medewerkers aan Tzum mogen wel worden ingezonden, maar worden uitgesloten voor de eindstrijd.)

Lees de genomineerde zinnen hier, onderaan de bladzijde kun je eigen zinnen toevoegen.

Als je nomineert maak je meteen kans op één van de drie exemplaren van De valkunstenaar.

De winnaar van vorig jaar was Yves Petry.

0

Reacties