Drie sterren ballen, meer heeft recensent Thomas de Veen er niet voor over in NRC Handelsblad. De biografie van Onno Blom over Jan Wolkers kreeg eerder ook al een mager onthaal in de Volkskrant door Arjan Peters. Ook de kritiek van De Veen liegt er niet om en ligt in het verlengde van de kritiek van Peters:

Zo loop je in Het litteken van de dood steeds aan tegen de keerzijde van Bloms show-don’t-tell: je snakt soms naar zijn duiding, zijn interpretatie, naar scheiding van man, mythe en materiaal, naar wat psychologisering, och, dan in godsnaam maar wat Freud!

En net als Peters loopt De Veen ook met regelmaat tegen een cliché aan:

Zijn beschrijving van hoe het leven van Wolkers zijn weerslag kreeg in zijn literatuur, bevat niet alleen geregeld een oubollig cliché (‘Daar sloeg hij de spijker op z’n kop’), maar getuigt ook van een opmerkelijk bronnengebruik. Dagboekfragmenten en romanpassages worden zonder veel omhaal geïncorporeerd in het historische feitenrelaas, terwijl je voor zo’n gelijkschakeling nou juist een verdediging of interpretatie van de biograaf nodig hebt.

Lees de hele recensie hier.