Linda Malherbe, initiatiefneemster van Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam, krijgt de 51ste Laurenspenning. Samen met Joop Reijngoud, Els Desmet en vele anderen heeft zij in tien jaar tijd het verhalenhuis tot een plek gemaakt ‘waar werelden in de stad elkaar ontmoeten’.

Verhalenhuis Belvédère legt de levensverhalen van Rotterdammers met al hun verschillende achtergronden vast door het verzamelen van ‘immaterieel erfgoed’. Met een keet trekt het verhalenhuis door de stad om de verhalen op te nemen. Alle bevolkingsgroepen van de stad worden zichtbaar in tentoonstellingen, voorstellingen, ontdekkingstochten, evenementen, podcasts en publicaties. Abdelkader Benali schreef in opdracht van Belvédère een essay over de betekenis van verhalen. Ook organiseert het Verhalenhuis Belvédère verhalencolleges.

De Laurenspenning wordt sinds 1959 uitgereikt aan personen die zich inzetten voor het culturele en maatschappelijke leven in Rotterdam. Volgens het in het Latijn gestelde motto van de stichting die de penning toekent moet de laureaat zijn eigen vurig enthousiasme ook in anderen doen ontvlammen.

Tot de laureaten op het gebied van de letteren behoorden eerder Giel van Strien (oprichter Passionate en Geen Daden Maar Woorden), Maria Heiden (boekhandelaar en schrijfster), Martin Mooij (oprichter van Poetry International), Jan Oudenaarden (historicus en recentelijk biograaf van Chris van Abkoude, de geestelijke vader van Pietje Bell) en Jet Manrho (oprichter van Boekie Boekie).

De penning wordt op donderdag 2 november uitgereikt in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Nelleke Noordervliet houdt bij die gelegenheid de feestrede.

Op de foto van rechts naar links: Linda Malherbe, Joop Reijngoud en Els Desmet, de initiatiefnemers van Verhalenhuis Belvédère.

0

Reacties