Onno Blom was vandaag boekbespreker van dienst in de Nieuwsshow. Presentator Jan Mom vroeg hem naar het artikel in NRC Handelsblad waarin duidelijk werd dat een half jaar geleden de biografie nog werd afgekeurd door de eerste promotiecommissie.

Onno Blom: Spanning en sensatie, ja. Wat er is gebeurd is dat er tijdens het promotietraject een eerdere promotiecommissie niet vond dat mijn proefschrift van voldoende academisch gehalte was. Daarop heb ik het boek herschreven en heeft een andere commissie het wel academisch geacht. Dat zijn de feiten. De achtergrond daarvan is dat die eerste commissie een heel andere opvatting had over wat een wetenschappelijke biografie eigenlijk zou moeten bevatten. Wat ik heb gedaan is een boek schrijven waarbij ik onder de huid van Wolkers ben gekropen. Ik heb als het ware van binnenuit beschreven wie hij was op basis van dat enorme archief na lange studie. Maar dat is niet per se de manier waarop wetenschappers of sómmige wetenschappers of moderne letterkundigen vinden dat een proefschrift moet worden opgebouwd. Die vinden namelijk dat je Wolkers zou moeten beschrijven bijvoorbeeld als iemand die de seksuele revolutie representeert of…

Jan Mom: Wat betekende hij voor zijn tijd?

OB: …die een kerkverlater is en hoe verhield hij zich dan tot de kerkverlaters in de jaren dertig, maar dat is absoluut niet wat ik heb willen doen. Wat ik op basis van dat nieuwe, unieke materiaal heb willen laten zien is met wie hij seks had en niet of hij de wegbereider was van de seksuele revolutie, want zo leefde hij zijn leven niet.

JM: Dan mag je zelf je conclusie trekken.

OB: En dan heb ik dat ook nog eens willen doen zonder moreel oordeel. En zonder al te expliciet en jargonmatig te willen zijn en dat is iets wat andere letterkundigen niet beschouwen als academisch.

JM: Ja, dat is een discussie in de literaire wereld. Blijkbaar.

OB: Het is een soort stammenstrijd binnen de humaniora over wat je nou van een biografie moet vinden en wat daarin wetenschappelijk is en daar kun je verschillend over denken. En als de leden van een commissie tegen je zeggen dat het niet wetenschappelijk is dan heeft dat ook met die leden van de commissie te maken. Net zo goed als: laat mij zien wie de leden van een literaire jury zijn en ik kan u voorspellen wie de prijs krijgt.