In de kunstensector kon Halbe Zijlstra sowieso nooit op veel steun rekenen, dus de zakdoeken werden niet getrokken om de neus te snuiten bij het tranenrijke afscheid van de minister, maar om hem vrolijk uit te zwaaien. In NRC Handelsblad schreef Ilja Leonard Pfeijffer een roerend afscheidssonnet.