Radna Fabias heeft de C. Buddingh’-prijs 2018 met de bundel Habitus. De prijs voor het beste poëziedebuut werd uitgereikt op het festival Poetry International in Rotterdam. De winnaar mag 1.200 euro bijschrijven op de rekening.

Over de winnende bundel zegt de jury:

Habitus zindert. Het is moeilijk te zeggen wat het meest beklemt in deze bundel: het tropische eiland, het Nederlands waar de ik-figuur naartoe reist, of de categorieën die afkomst en bestemming projecteren op het lyrische ik. Fabias maakt deze beklemming voelbaar en tegelijkertijd gooit ze geijkte opposities als ‘wit’-‘zwart’, ‘man’-‘vrouw’, ‘ik’-‘ander’ open door ingenieus gebruik te maken van een cameramatige, maar uitgesproken lyrische stem die alle perspectieven opentrekt en het niet schuwt om zichzelf en de ander op het spel te zetten. Even kenmerkend als memorabel zijn daarbij de rauwe uithaal en de donker-humoristische toon. Fabias slaat ons herhaaldelijk, snijdt het beest open, durft te grossieren in ‘negers’ die obsolete witte afgietsels zijn. Deze poëzie is vlezig, goddelijk vunzig soms – en breekt de Hollandse dichtkunst weergaloos open, rekent af met het veilige vers.

De andere genomineerden waren:
Dean Bowen met Bokman (Jurgen Maas)
Elisabeth Tonnard met Voor het ideaal, lees de schaal (Het Balanseer)
Arno Van Vlierberghe met Vloekschrift (Het Balanseer)

De jury bestond uit uit Charlotte Van den Broeck, Jeroen Dera en Antoine de Kom.