Redactie

Zodra dit boek ordentelijk is geredigeerd zal ik er een gedegen beschouwing aan wijden.

Enno de Witt

Casper van der Veen – De Kim-dynastie. Geschiedenis van Noord–Korea. Van Oorschot, Amsterdam. 376 blz. € 22,50.