Universitair docent bij de universiteit van Utrecht Fabian Stolk legt op zijn blog uit waarom het gedicht ‘Methode’, over de vertaling van Mein Kampf, geen column is. Ingezonden brievenschrijver Erik Jurgens uit Amsterdam vroeg zich NRC Handelsblad vandaag af waarom dat gedicht tot de poëzie gerekend moest worden, want er zat ‘geen metrum in, geen rijm, geen binnenrijm, geen structuur, niets wat op een gedicht lijkt’.

Stolk legt het uit:

De presentatiewijze evenwel, het kernachtige en betekenisrijke spel met de paradox, de meer geïmpliceerde dan geëxpliciteerde betekenis van de tekst, de al dan niet gespiegelde herhaling van woordgroepen, de fasering van de tekst door witregels in eenheden die door hun gelijkvormigheid goeddeels best wel op strofen lijken, meer in het bijzonder op typische Perquin-strofes, met slinkende regellengte, dat alles maakt de tekst toch echt ook tot een gedicht. Denk ik.

Lees zijn hele blog hier.