We zijn vergeten om nog één laatste oproep te doen, vandaar dat we je nog 1 week geven om een zin te nomineren voor Tzum-prijs 2018 (voor de mooiste zin uit een boek van 2017!). Gebruik het formulier onderaan deze bladzijde waar je ook de nominaties tot nu toe kunt lezen.

De voorwaarden zijn:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlandstalig prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2017 (geen eigen beheer-uitgaven).
– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan één zin inzenden.
– Inzendingen vermelden met het citaat en bladzijdenummer.
– De deskundige jury (redactie Tzum) voegt zelf ook zinnen toe. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.
– Vermeld uw eigen naam en adres. Alleen uw naam wordt genoemd als inzender bij de nominatie.

Onder de inzenders worden drie exemplaren van De hoed van Federico – Highlights en hotspots van literair Spanje van Marijke Arijs verloot.

Zinnen van redactieleden en/of medewerkers aan Tzum mogen wel worden ingezonden, maar worden uitgesloten voor de eindstrijd.

(Foto: Jeroen Olyslaegers, winnaar van vorig jaar © Dolf Verlinden)