Het bestuur van de Vestdijkkring kent de Ina Dammanprijs 2018 toe aan Maarten ´t Hart. ’t Hart krijgt de tweejaarlijkse prijs voor zijn essays over en aandacht voor Simon Vestdijk in publieke optredens:

Maarten ´t Hart toont in zijn vele essays en artikelen over een grondige kennis te beschikken van Vestdijks oeuvre, en daarnaast geeft hij daar uiting aan in talloze publieke optredens in de media, tot op heden! Hij doet dat in een mix van stelligheden gedrenkt in ironie op een geheel eigen en onvestdijkiaanse wijze. Ook in zijn onlangs verschenen De wereld van Maarten ´t Hart.

De Ina Dammanprijs werd eerder toegekend aan onder anderen Roeland van Wely (scriptie over De vuuraanbidders, universiteit Leiden, 2016), Emanuel Overbeeke (musicoloog, 2014) en Wim Hazeu (biograaf, 2012).