Op Tenerife is op 72-jarige leeftijd Frans de Rover overleden. Dat maakt zijn man, Wim Hottentot, bekend via een overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Frans Carel de Rover had een universitaire carrière, maar schreef daarnaast kritieken voor Vrij Nederland, columns voor het blad Vooys en essays voor Bzzlletin. Hij publiceerde daarnaast veel achtergrondartikelen over literatuur, onder meer over Harry Mulisch en A.F.Th. van der Heijden. Op DBNL is een beknopt overzicht terug te vinden.

Niet altijd viel een recensie goed. L.H. Wiener eindigde het stuk onder de malicieuze titel ‘Het blijft oppassen met die flikkers’ in Tirade tegen een bespreking van Frans de Rover met de bedreiging:

Als de heer F. de Rover het nog ooit waagt een bespreking van een van mijn boeken te schrijven, dan zal ik zijn adres opzoeken en hem persoonlijk een draai om zijn oren geven.

Frans de Rover is al in stilte gecremeerd. Hottentot meldt dat er ter gelegener tijd een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd wordt in Amsterdam.