‘Voorlezen aan gedetineerden’ heeft de Jan van Luxemburg Prijs 2018 gewonnen. Leestafel werd tweede en Passionate Bulkboek derde. Tzum was ook genomineerd, maar viel buiten de top 3. De prijs (alleen de winnaar krijgt wat) bestaat uit een zeefdruk en tweeduizend euro, plus een kleinschalige, in samenwerking met de winnaars te organiseren activiteit om het werk van de stichting te promoten. ‘Voorlezen aan gedetineerden’ geeft de mogelijkheid aan ouders om vanuit de gevangenis hun kinderen een verhaaltje voor het slapengaan vertellen.

Voor gedetineerde ouders is het helaas niet vanzelfsprekend dat zij ’s avonds hun kinderen voorlezen, terwijl zij toch al moeite hebben om goed contact te houden met het thuisfront. Vandaar dat de toenmalige pastor van de Penitentaire Inrichting Alphen aan den Rijn in 2005 met vrijwilligers opnamen ging maken van voorlezende gedetineerden. Zijn opvolger Jan Lange is daarmee doorgegaan. Inmiddels is, zonder overkoepelende organisatie, in 60 procent van de penitentiaire inrichtingen dit goede voorbeeld nagevolgd.

Het Jan van Luxemburg Programma reikt jaarlijks een prijs uit aan een initiatief dat leesplezier bij jong en oud bevordert. Het Programma is geïnitieerd ter nagedachtenis aan Jan van Luxemburg (1936-2012), een literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam die als geen ander mensen kon stimuleren om te lezen.
De overige genomineerde initiatieven zijn Leestafel (tweede plaats), Passionate Bulkboek (derde plaats), Tzum en Vondeldorp.
De jury bestond uit Mieke Bal, emeritus hoogleraar literatuurwetenschap, Madeleine Kasten (voorzitter), universitair docent literatuurwetenschap, Anneke van Luxemburg, oud-universitair docent vertaalwetenschap, Maarten Meester, publicist, Maud Peereboom-Engelberts, oud-docent Engels, Thijs Pollmann, emeritus hoogleraar taalkunde, Sean Stevenson, beleidsadviseur, Els Weijers (secretaris), oud-promovenda literatuurwetenschap/programmamanager