‘Het was een eer en een genoegen.’ Met die woorden neemt Bastiaan Bommeljé afscheid van Hollands Maandblad. Aan het eind van zijn redactionele inleiding schrijft hij:

Na vijfentwintig jaar draag ik het stokje over aan de nieuwe redacteur David Garvelink (even jong en veelbelovend als ik almaar bleef).

Bommeljé evenaarde bijna het record van Hollands Maandblad-oprichter K.L. Poll die van 1963 tot aan zijn dood in 1990 hoofdredacteur was.

Bommeljé loodste Hollands Maandblad door moeilijke tijden met wispelturige subsidieverstrekkers en wisselende uitgevers. Hij bleef trouw aan een aantal vaste schrijvers, maar zorgde dankzij de Hollands Maandblad Beurzen ook voor aanwas van nieuw talent. In zijn stukken voor zijn tijdschrift of in stukken voor de krant trok Bommeljé vaak fel van leer tegen het anti-intellectualisme. Zo schreef hij in het redactioneel van afgelopen november:

Thans moet men vrezen dat Bordewijk en Thijssen enigszins hoog gegrepen zijn voor een onderwijssysteem waaromtrent de Europese Commissie onlangs waarschuwde dat de basiskennis van Nederlandse scholieren ‘sneller achteruit gaat dan in de rest van de EU’. Die rest gaat dus al achteruit, en wat dat betreft lijkt Europa misschien wel enigszins op het Romeinse Rijk omstreeks het jaar 300. Dat was de tijd dat het volk werd vermaakt met somptueuze spelen en festivals, maar veel politieke invloed verloor, terwijl de hogere klassen zich wentelden in luxueuze consumptie en verre vakanties.

In het decembernummer was hij nog somberder:

Het aardige van deze eindronde in onze beschavingsgeschiedenis is dat het doorgaans volstrekt niet duidelijk is wie vanuit welke loopgraaf tegen wie vecht, en dikwijls lijkt het of de strijdende partijen versmelten tot een onontwarbare kluwen die nog het meest weg heeft van de moerassige zompigheid die Johan Huizinga zo treffend omschreef als ‘Nederland’s geestesmerk’.

David Garvelink is volgens zijn LinkedIn-pagina ‘scriptiebegeleider voor Snelafstuderen.nl (tegenwoordig: Scriptiemaster.nl).’ Daarnaast werkt hij als redacteur en corrector voor diverse uitgeverijen.