Uitgeverij Lebowski zag geen brood in een dichtbundel van de hand van Sabine van den Berg die met haar prozawerk juist van Atlas Contact naar deze uitgeverij was overgestapt. Toen Volkskrant-criticus Arjan Peters daarvan hoorde stelde hij aan Martijn Couwenhoven van de kleine uitgeverij Oevers voor om de poëzie van Van den Berg uit te geven. En zo geschiedde.

In de Groninger Forum Bibliotheek reikte Sabine van den Berg voor een massaal toegestroomd publiek het eerste exemplaar van Nestvlinders uit aan Peters. Het exemplaar bevatte een verrassing bleek toen de criticus de bundel opensloeg.