Vanwege haar hoge leeftijd kreeg schrijfster Margo Minco de P.C. Hooft-prijs niet uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Literatuurmuseum (zoals gebruikelijk bij laureaten), maar bij de haar thuis.

Een kleine delegatie was vanmiddag bij de uitreiking aanwezig: Abdelkader Benali (die als bestuurslid van de stichting P.C. Hooft-prijs de prijs mocht uitreiken), de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, en de twee dochters van Minco.

De jury schreef eerder in een juryrapport:

De romans en verhalen van Marga Minco geven vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid. Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijkheid invoelbaar en voorstelbaar.

(Foto’s in Twitteraccount: © Mylene Siegers)