Ik ben een langzame lezer. Al wat ik lees, wordt geproefd, geroken, gevoeld, gezien en gehoord. Het ritme van de taal, de melodie van de zinnen, de klank van de woorden, de hele prozapartituur ratelt voorbij. Mooie zinnen krijgen in mijn brein een even hartelijke ontvangst als op de juiste temperatuur geserveerde heilbot met een jus van schaaldieren, pianomuziek van Maurice Ravel of seks. Het is genieten. En genieten gaat het beste langzaam. Dat is heerlijk en ontzettend jammer tegelijk.