De Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs uit Katwijk heeft als visie

[…] kwalitatief goed onderwijs waarin leerlingen vanuit een breed Protestants Christelijk perspectief hun eigen identiteit verder kunnen ontwikkelen in een complexe samenleving waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan. Wij willen als school uitstralen dat ‘elk mens telt’ en hier met onze leerlingen vorm aan geven doordat we persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid voor elkaar hebben.’

Wie kun je dan beter uitnodigen op school dan Henk van Straten? In 2018 won Van Straten Wij zeggen hier niet halfbroer (Nijgh & Van Ditmar) de prijs van het Beste Boek voor Jongeren. Blijkbaar was dat voor de school reden genoeg om Van Straten uit te nodigen. En Van Straten kwam afgelopen maandag langs:

Maar gisteren bleek dat niet iedereen gelukkig was met het optreden, want de school zag zich genoodzaakt om een excuusbrief te sturen naar de ouders. Henk van Straten op Instagram:

Na mijn lezing in Katwijk had ik er ineens tig nieuwe volgers bij. Allemaal leerlingen. Van enkelen kreeg ik een privébericht waarin stond dat ze zo geraakt waren. Vervolgens stuurt een zure docent dit naar alle ouders. Ik denk dat mijn betoog voor het vervangen van titels in de boekenlijst, waaronder bv Max Havelaar, de druppel was. Uiteraard heeft de docent me niet ter plekke aangesproken.

Dit is de brief: