De hond houdt van ‘Una paloma blanca’

Het hart is een pomp, dat vindt de jonge collega van verpleegkundige Henk in het ziekenhuis, maar hij verzet zich tegen haar nuchtere analyse. Als je het menselijk lichaam alleen maar als platte materie ziet, dan mis je het wezenlijke. ‘Wat is dat verdomme toch met jonge mensen als Saskia, dat gebrek aan verbeeldingskracht, die vermaledijde, als nuchterheid gecamoufleerde afwezigheid van poëzie?’ In Uit het leven van een hond van Sander Kollaard volgen we één warme zomerse zaterdag het bestaan van Henk. Het is de dag waarop hij hoort dat zijn kooikerhondje die luistert naar de naam Schurk aan hartfalen lijdt. Om hem nog een beetje te laten genieten draait Henk zijn favoriete muziek: niet alleen ‘Für Elise’ maar ook ‘Una paloma blanca’.

Bijna alles wat er op die zaterdag gebeurt, gebeurt terloops en daardoor mis je misschien wat de essentie is in het bestaan, dat je zo af en toe werkelijk contact maakt met andere mensen. De vrouw die Schurk wat water geeft als zijn hond bevangen wordt door de hitte. De dierenarts die werkelijk contact heeft met zijn zieke hond. Zijn jarige nichtje aan wie hij al zijn geheimen vertelt en met wie hij een sterkere band heeft dan met zijn eigen broer. Mia, de vrouw die zijn hond hielp, op wie hij op slag verliefd wordt als hij haar toevallig weer in de bus tegenkomt.

Kollaard probeert het sentiment op afstand te houden. Je duikt regelmatig in het hoofd van Henk, maar soms is er een verteller aanwezig die even kort samenvat wat er in het verleden is voorgevallen. Als Henk met zijn ex-vrouw belt om te bellen over zijn zieke hond, dan wordt het op de klippen gelopen huwelijk in kort bestek besproken. De verteller kan eveneens in de toekomst kijken en precies zeggen hoe lang de hond nog zal leven, hoe lang Henk nog zal leven en of het in de tussentijd nog wat wordt met die relatie met Mia. En als Henk terugdenkt aan de serie Thunderbirds uit zijn jeugd, legt de verteller aan de jongere lezers ook geduldig uit wat dat was.

Uit het leven van een hond laat ons zien dat we allemaal levende machines zijn die ooit stuk zullen gaan. Maar tijdens ons leven zijn we meer dan dat. Juist op een zomerse zaterdag kun je dat meer dan ooit beseffen.

Coen Peppelenbos

Sander Kollaard – Uit het leven van een hond. Van Oorschot, Amsterdam. 158 blz. € 20,-.

Deze recensie stond eerder in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden op 1 maart 2019.