Edward van de Vendel is een auteur ‘die al snel een buitencategorie vormde’, bleek bij de beraadslagingen van de jury voor de Anna Blaman Prijs 2019. Het is dan ook geen wonder dat Van de Vendel de prijs, groot 10.000 euro, in de wacht sleepte.

Anna Blaman schreef in 1950, niet lang na het verschijnen van haar omstreden roman Eenzaam Avontuur, dat zij vooraf niet veel had nagedacht over mogelijke kritiek. ‘Ik heb dit boek namelijk geschreven,’ lichtte ze toe, ‘uitgaande van de enige geesteshouding die een auteur, al schrijvende, naar mijn mening behoort te hebben. De buitenwereld bestond toen niet voor me, de publieke opinie van welke al- of niet-confessionele richting dan ook bestond evenmin voor me. Ik schreef maar voor één lezer, en die lezer was ikzelf.’ De jury vermoedt dat voor Edward van de Vendel in zekere zin hetzelfde geldt: hij werkt met leesbaar plezier en onmiskenbare eigenheid aan boeken die hij zelf als kind ongetwijfeld graag had willen lezen. Zo’n schrijver gun je iedereen, van jong tot oud. Rotterdam mag er trots op zijn.

De Anna Blaman Prijs wordt driejaarlijks vergeven aan een auteur die met zijn of haar oeuvre een karakteristieke bijdrage levert aan de kwaliteit van het literaire klimaat in Rotterdam en omstreken.

De jury bestond uit juryvoorzitter Peter van Heemst (voormalig gemeenteraadslid Rotterdam, politiek analist Vers Beton), Ester Naomi Perquin (voormalig Dichter des Vaderlands), Vinod Singh (Rotterdamse cultuurprofessional), Feline Streekstra (Poetry International) en Yasmina Werlich (Passionate Bulkboek).

(foto Koningin Juliana in gesprek met de schrijfster Anna Blaman: Bilsen, Joop van / Anefo, CCO)

0