Doortrekken is het devies

Het toiletpapier in Engelse jachthavens wordt geleverd op grote rollen in plastic containers en is aanzienlijk dunner en ongeveer een derde smaller dan het Nederlandse. Hieraan de conclusie verbinden dat het gemiddelde Engelse achterwerk (the English bottom) eveneens een derde smaller en aanzienlijk dunner is dan men in Nederland moet verduren, leidt tot misverstand. Vooral in de supermarkt ASDA, bij de Sovereign Marina in Eastbourne, bewegen zich wanstaltige vormen, die iedere beschrijving tarten en men vraagt zich af hoe deze wezens op het toilet nog ergens bij kunnen. Vrouwen zijn doorgaans een slag groter dan hun mannelijke soortgenoten, net als bij de slechtvalk (the peregrine falcon), met excuses aan deze schitterende valvalk. Voor- en achterkant van deze mensachtigen zijn vaak moeilijk uit elkaar te houden en moet men aflezen aan de richting waarin ze schuifelen of schommelen. Tatoeages zijn overal prominent in het zicht en de vette bovenarmen lenen zich bij uitstek voor kinderportretten of prikkeldraad.
         Toiletgebruik in jachthavens is overigens ook voor de smalle mens problematisch. Niet alleen wil men de eigen aanwezigheid uit een oogpunt van menselijke waardigheid zoveel mogelijk maskeren, maar de dreiging van darmbraak uit de belendende cabines is voortdurend aanwezig. De zelf voortgebrachte geluidsoverlast valt meestal goed te taxeren en kan men min of meer overstemmen door op het moment van eruptie het toilet door te spoelen, waartoe men met de elleboog een knop of plastic schijf achter zich moet zien te vinden. Doorspoelacties van buren bieden dezelfde mogelijkheid tot verstomming (het Engelse werkwoord drowning is hier bij uitstek van toepassing) maar vallen moeilijker te synchroniseren. Langere stiltes in deze afdeling zijn suspect en vallen alleen te neutraliseren door in iedere gehoorgang een wijsvinger te duwen en die ritmisch heen en weer te bewegen. Laatst in Nieuwpoort trok een naburig individu kort na elkaar viermaal door, zodat het vermoeden gerechtvaardigd leek dat deze schipper de avond tevoren in de jachtclub (yachtclub) mosselen had gegeten.

L.H. Wiener

3