Er waren zeven aanvragen, maar er waren slechts drie gelukkigen die van de regeling ‘Digitale literatuur’ gebruik mogen maken. 55.000 euro (de onderlinge verdeling is onduidelijk, het maximum per aanvraag is € 20.000) ging naar:

Stichting Perdu voor De Verloren Tijd, een maandelijkse literaire podcastserie die zich richt op het poëtisch experiment en ruimte biedt aan teksten die niet geschikt zijn voor papier maar wel voor audio. In totaal verschijnen in opdracht van Perdu 24 nieuwe digitale literaire werken van 24 schrijvers.

Stichting Groninger Forum voor De Virtuele Boekenkast, een digitale installatie waarin kinderen kinderboeken tot leven kunnen wekken. Met media-kunstenaar Chantalla Pleiter, Happy Ship (3D animatie en VR Studio) en diverse auteurs.

Omroepvereniging VPRO voor Terug naar An E., een verhalende podcast van zes afleveringen over de langst gestrafte Nederlandse vrouw, waarin op innovatieve wijze literatuur en journalistiek worden gecombineerd. Met literair auteur Florence Tonk, Irene Houthuijs, Randy Vermeulen en SCHIK.

Wie ook in aanmerking wil komen voor de regeling van het Nederlands Letterenfonds kan hier terecht.

(foto: fotograaf onbekend / Anefo, Nationaal Archief CC0)

1

Reacties