De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Frans Kellendonkprijs toegekend aan Wytske Versteeg. Wytske Versteeg krijgt de prijs omdat in haar werk volgens de jury ‘de menselijke conditie op vele manieren via de verbeelding wordt geëxploreerd. De inzet daarvan is niet zozeer de eendimensionale geloofwaardigheid van een verhaal als wel de ambitie om de kwetsbaarheid en de complexiteit van alle menselijk streven op de lezer over te brengen; het drama dat in feilbaarheid besloten ligt.’De Frans Kellendonkprijs is een in 1993 ingestelde prijs die elke drie jaar onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend voor het in de Nederlandse taal geschreven, literair werk van een auteur die bij voorkeur jonger dan 40 jaar was toen hij of zij het ter bekroning voorgedragen werk schreef. Aan de prijs is een bedrag van € 5000 verbonden.

0

Reacties