De Letterenfonds Vertaalprijs 2019 gaat naar literair vertaalster Russisch-Nederlands Aai Prins. De jury bestond uit Elly Schippers (literair vertaler Duits-Nederlands, lid Raad van advies van het Letterenfonds), Janny Middelbeek-Oortgiesen (literair vertaler Zweeds) en Niek Miedema (literair vertaler Engels), beiden tevens oud-laureaat. Vertaalprijs. Aan de prijs is een geldbedrag van € 15.000 verbonden.
Uit het juryrapport:

Aai Prins (1959) staat bekend als een uitmuntend vertaalster van Russische literatuur. Zij gooide twintig jaar geleden al hoge ogen met het onvertaalbaar geachte gedicht ‘Zangezi’ van de futuristische dichter Velimir Chlebnikov en recenter met de hervertaling van verhalen en novellen van Gogol en van Dokter Zjivago van Pasternak. Haar tomeloze inzet voor en doorzettingsvermogen bij vaak uiterst moeilijke en tijdrovende projecten blijkt ook uit de dit jaar gepubliceerde Verhalen van Andrej Platonov. Bij de twee laatstgenoemde monumentale vertalingen verzorgde ze bovendien een helder en informatief nawoord. Haar ambassadeurschap blijkt ook uit de circa honderd recensies voor onder meer de Volkskrant waarin ze werk van bekende auteurs als Poesjkin, Toergenjev, Dostojevski, Tolstoj, Nabokov, Brodsky behandelde, maar ook van minder bekende als Garsjin en Kononov. Vanuit Sint-Petersburg, waar ze vanaf 2006 Nederlands doceerde aan het NIP en de Universiteit van Sint-Petersburg, deed ze in de Groene verslag van politieke en culturele aangelegenheden. Tot slot zet Prins, nu zij weer in Nederland woont, zich in voor de opleiding van nieuw vertaaltalent via de Vertalersvakschool.

1

Reacties