In de Trouw van gisteren een lang stuk over Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan de hertaling van Michelle van Dijk van de Couperus-klassieker. Van Dijk heeft veel medestanders (zoals Marita Mathijsen en Marc van Oostendorp, die overigens wel bang is dat de ’taalmuziek’ van Couperus verloren gaat), maar ook twee tegenstanders van de hertaling. Gek genoeg zijn dat beiden Couperus-biografen.
Dick van Vliet, de man die de redactie voerde over de uitmuntend uitgegeven Volledige Werken van Couperus en in Nederland het meeste weet van Couperus en wiens biografie nog moet uitkomen, denkt dat de literaire kwaliteit verdwijnt in een hertaling. Hij gaf jarenlang les op een gymnasium:
We moeten niet de illusie hebben dat vmbo-leerlingen nu ineens massaal Couperus gaan lezen.

Rémon van Gemeren schreef al een biografie over Couperus, dankbaar gebruik makend van het werk dat Van Vliet had verricht, en is mordicus tegen hertaling. Trouw-journalist Sander Becker vraagt hem dan:

Maar wat als over vijftig jaar sowieso geen hond meer door de eigenlijke roman heen komt? Zou Van Gemeren de hertaling dan niet alsnog verwelkomen? “Ik ben geneigd te zeggen: Laat het werk dan maar liever uitsterven – maar ik verwacht dat het in gemoderniseerde spelling leesbaar blijft.”

Lees het hele artikel hier.

(Afbeelding rechts: een steunbetuiging op Neerlandistiek)

0