Om tot een keuze te komen heeft de jury van de Piter Jellespriis 2019 de volle breedte van de Friese literatuur onderzocht. Ze stuitte op verrassende resultaten. ‘Als je zoekt kom je op vreemde plekken,’ stelt de jury. ‘Een deel van de vitaliteit van de Friese literatuur schuilt in het multimediale en in de vele cross-overs.’ Deze aandacht voor het veelvormige van literatuur sluit goed aan bij de zojuist behaalde titel City of Literature.

Elf is het heilige getal uit de Friese geschiedenis en daarom heeft de jury een selectie gemaakt van elf schrijvers, collectieven en projecten. De jury wil hiermee de diversiteit van het Friese literaire veld laten zien. De selectie, in willekeurige volgorde, is:

– Tsead Bruinja – Kapstok: gedichten (Afûk, 2018)
– Josse de Haan – Reade snie en swarte hagelstiennen: novelle (Elikser, 2016)
– Elske Kampen – Ynbyld: gedichten (Afûk, 2017)
– Sipke de Schiffart – Oan dy tinke leafdesgedichten dy ’t it bestean wat lichter meitsje (Hispel, 2017)
– Jannie Regnerus – Nachtschrijver: roman (Van Oorschot, 2017)
– Collectief Heksenhamer – diverse theater- en liedteksten
– Willem Schoorstra – De nacht fan Mare: roman (Het Nieuwe Kanaal, 2017)
– Janneke Spoelstra – De parallaks (Afûk, 2019)
– Project Poetic Potatoes – Poetry in potato bags (2018)
– Hans Brans – Oera Linda: The mjoesikul (2019)
– Peter Sijbenga – diverse teksten, o.a. Mattheus-vertaling NNO (2018), Oeds fan fierwei (2018), teksten berne-iepenloftspul (2014-heden)

De Piter Jellespriis voor de Letteren wordt één keer in de vier jaren uitgereikt en kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van en activiteiten op het gebied van de letteren in de Friese en Nederlandse taal.

De jury 2019 bestaat uit Kirsten van Santen (Leeuwarder Courant), Coen Peppelenbos (Tzum) en Goffe Jensma (hoogleraar Friese taal- en letterkunde Rijksuniversiteit Groningen).

0

Reacties