Myrte Leffring is de nieuwe hoofdredacteur van poëzietijdschrift Awater. Dichter, performer en docent Leffring, sinds 2006 betrokken bij Awater en De Poëzieclub, volgt de begin vorig jaar vertrokken Merijn Schipper op. Uit het persbericht:

In 2019 is een aantal wijzigingen in de koers van Awater ingezet: meer zichtbaarheid en meer activiteiten naast het uitgeven van een poëzietijdschrift. Dit heeft geleid tot veelvuldige aanwezigheid op poëziefestivals en het organiseren van een podium onder de noemer Awater Live (in 2019 vier maal). Een dergelijk podium bestaat uit enkele onderdelen uit het tijdschrift (dichtersvoordrachten, interviews, premières van nieuwe gedichtverstrippingen), bij wijze van feestelijke presentatie. Daarnaast is er meer activiteit op de website (www.poezieclub.nl), zoals wekelijkse columns, nieuwtjes en agendatips, en een gestaag groeiende recensiedatabase op basis van eerdere Awater-edities. Deze activiteiten worden in 2020 met Myrte Leffring als hoofdredacteur versterkt.

Awater verschijnt drie keer per jaar en wordt uitgegeven door de poëzieclub.

De website van Awater

0

Reacties