Het negenenvijftigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Betty Schuurman.