‘Dit is Stephan Sanders’ laatste vaste bijdrage voor deze krant,’ staat er opeens plompverloren onder de column van Stephan Sanders in de Volkskrant van vandaag. Sanders, die in de jaren negentig ook al een column in de krant had, schreef jarenlang voor het weekblad Vrij Nederland, maar toen dat blad maandblad werd en steeds verder naar de afgrond gleed, keerde Sanders terug bij de Volkskrant in september 2016. Waarom Sanders stopt is onduidelijk.

2020 is een rampjaar voor columnisten tot zover, vooral columnisten met een literaire inslag.

De laatste column in de Volkskrant besteed Sanders aan het clubgevoel in de antiracismebeweging.

Jezelf ophemelen. Een eigen taaltje gebruiken. Buitenstaanders voorschrijven hoe te schrijven en te spreken. Bepalen wie ‘echt zwart’ is, wie ‘woke’. Dat heet: mores leren, en niet de machtelozen doen dat, maar juist de (kleine) groep die op het punt staat zelf macht te verwerven.