Liefde en godsdienstwaan in Amerika

Vorig jaar brak Ocean Vuong, Amerikaanse auteur van Vietnamese origine, internationaal door, nu lijkt dat te gebeuren met een Amerikaanse met een andere Aziatische achtergrond, R.O. Kwon, die als kind van Zuid-Korea naar de VS emigreerde. Haar roman Vuurgeesten drong onmiddellijk door tot de bestsellerlijsten.

Vuurgeesten vertelt het verhaal van een liefde, van ontluiken tot knakken, tussen Phoebe, halfKoreaans, en Will, die beiden studeren aan een universiteit in het noorden van de staat New York. Phoebe draagt het traumatische
besef met zich mee het auto-ongeluk te hebben veroorzaakt dat haar moeder het leven kostte. Eer hij het licht zag en van zijn geloof viel, was Will een fulltime born again Christian, die tot in China het evangelie uitventte.

Phoebe houdt Will lang in het ongewisse over haar verleden, over de pressie die haar moeder uitoefende om haar, gezegend met muzikaal talent, tot concertpianiste te maken en over dat auto-ongeluk. Will is opener, ook omdat Phoebe’s vader voorganger is van een christelijke gemeente van Koreaanse Amerikanen.

Op en rond de universiteitscampus beweegt zich een figuur, John Lyall, die zichzelf messiaanse trekken toedicht, om die reden altijd op blote voeten gaat en een groepje studenten, gevoelig voor godsdienstwaan, aan zich heeft weten te
binden. Phoebe voelt zich tot Lyall en zijn mini-sekte aangetrokken, vanwege Lyalls vermogen om haar geest te openen. Dankzij de rituelen waaraan hij haar onderwerpt, kan ze haar schuld onder ogen zien en belijden en misschien verlossing
vinden.

Will daarentegen herkent in Lyall een valse prediker, wiens evangelische boodschap slechts eigenwaan en manipulatieve doeleinden dient. Maar om Phoebe te behouden zoekt hij zelfs aansluiting bij de sekte. Desondanks raken de twee verder van elkaar verwijderd, tot een climax hun relatie versplintert. Tegenover de campus staat een abortuskliniek, een doorn in het oog van evangelicals in de streek en ook in dat van Lyall, die zijn aanhang doet geloven dat hij de zieltjes van de geaborteerde foetussen naar de hemel ziet opstijgen.

Jeugdtrauma’s, liefde, plat-hedonistisch studentenleven, narcistische eigenwaan, religieuze bewustzijnsvernauwing en sektarisch geweld: Vuurgeesten raakt aan vele thema’s. Te veel voor een roman van tweehonderd bladzijden, hoe
goed geschreven ook.

Hans van der Heijde

R.O. Kwon – Vuurgeesten. Vertaald door Jeske van der Velden. De Arbeiderspers, Amsterdam. 216 blz. € 20.

Deze recensie verscheen eerder in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden op 17 januari 2020.

 

0