Het ogenschijnlijke boerderijtje op de Veluwe waarin we staan is gebouwd als officiersmess van de Luftwaffe: Heimatschutzarchitectur. De vrijwilligers van Museum Deelen kibbelen over het defecte pinapparaatje. Om de boel te neutraliseren stellen we een vraag over de tentoongestelde Spitfiremotor. De daarmee aangesproken kennis legt beslag op een substantieel deel van onze beschikbare tijd. Om toch de rest van het museum te kunnen zien, spelen we een kat-en-muisspel met het legertje vrijwilligers, wat een interessante verdieping aan de beleving toevoegt.

3

Reacties