Harry Mulisch – Schepper van zichzelf is de titel van de documentaire die Coen Verbraak maakt in de werkkamer van de schrijver. Verbraak interviewde familie en vrienden. Mulisch staat deze week extra in de belangstelling omdat het tien jaar geleden is dat hij overleed en er allerlei boeken rondom die herdenkingsdag zijn verschenen.

0