Niet alleen Tommy Wieringa mocht Barack Obama interviewen, Matthijs van Nieuwkerk en Wilma de Rek van de Volkskrant mochten het ook. Per mail mocht de tv-presentator met een boekenrubriek zonder sterren en de chef boeken zes vragen stellen aan de oud-president. Vandaag verscheen in de krant ook een recensie van het boek door Wilma de Rek (vier sterren).

Interessant om te gokken welke vraag in het interview door wie is bedacht. Wie zou deze vraag hebben gesteld?

U noemt Bob Dylan in uw boek als een van reuzen van de Amerikaanse muziek. Zijn er songs of regels van Dylan die voor u van zulke betekenis zijn dat ze een leven lang met u meereizen?

Lees het interview hier.

[foto via Wikipedia Commons]