Op maandagochtend zit ik met Daan Roovers in een Zoomvergadering. Het gaat over overheidscommunicatie en politieke sensitiviteit. Ze is geen fan van Zoomvergaderingen, zegt ze. Bij digitale communicatie in het algemeen is het bruikbare menselijke arsenaal tot de verte-zintuigen (gehoor en zicht) beperkt. De prikkeltoevoer neemt toe, de handelingsafvoer neemt af. Langs de flanken van het publieke debat hoopt het geluid van dogmatici en sceptici zich op. De belangrijkste vraag voor effectieve communicatie is: wie en wat hoor je niet?