De Griffeljury lichtte in het juryrapport een tipje van de sluier op achter de keuze voor de winnende boeken die vandaag bekend werden gemaakt. Daarbij heeft de vraag om meer diversiteit en inclusiviteit tot discussies geleid die ‘verrijkend’ waren. De keuze was dan ook heel anders dan de keuze van de Jonge Jury.

Geen verhalen die slechts verstrooiing of kennis bieden, maar die tonen waartoe verbeelding ook buiten een boek in staat is. De jury onderstreept daarnaast het belang van representatie, diversiteit en inclusiviteit. Jeugdliteratuur heeft een rol te spelen in de wijze waarop kinderen de wereld zien. Die waarde moest dus een plek vinden naast die andere literaire kwaliteiten.

Het leverde discussies op die verrijkend waren, maar die de keuze niet altijd vereenvoudigden. Maakt het gebrek aan diversiteit een boek slechter? Kan een (bij)personage dat mogelijk kwetsend is het leesplezier vergallen? Hoe bepalend is een onbedachtzame formulering of een sfeer die te veel leunt op stereotypen? Maakt het uit voor een jonge lezer en zo ja, op welke wijze? De wereld en onze blik daarop veranderen, de jury heeft die verschuivingen omarmd.

De houding van de overheid ten opzichte van boekhandels krijgt in het juryrapport ook nog een veeg uit de pan.

De Nederlandse overheid achtte bibliotheken en boekhandels niet essentieel, dus bleven hun deuren frustrerend genoeg gesloten. De jury vraagt zich af wat de impact daarvan is op het aanbod. De online verkoop steeg, maar er werd minder in de breedte verkocht. Wat doet dat met de keuzes van uitgeverijen? Heeft de jury dat enigszins teruggezien in het beperkte aantal inzendingen in de categorie poëzie?

In de jury zitten Ed Tan (voorzitter), Eline Rottier, Thomas Hardie, Daniël Albering, Jörgen Apperloo, Joan Windzak en Kim Blackburn.