In De Standaard recenseert Jeroen Dera de vertaling door Zaïre Krieger van The hill we climb van Amanda Gorman. Dera gaat inhoudelijk in op enkele vertaalkwesties en zet vraagtekens bij de keuze van enkele woorden. Zwaarder is zijn kritiek op het ontbreken van enkele intertekstuele verwijzingen. Niet alleen naar bekende Bijbelteksten, maar ook naar Afro-Amerikaanse spirituals.

Het is via dat soort subtiele intertekstualiteit dat Gorman ook in haar spel met de traditie duidelijk maakt wat haar identiteit is: ‘a skinny Black girl, descended from slaves’. Dat juist dát element in Kriegers vertaling verloren gaat, geeft toch echt te denken over de gedachte dat zij dit gedicht beter kon vertalen dan ­bijvoorbeeld Rijneveld. Of toch op zijn minst vanuit literair-technisch perspectief.

Lees de hele recensie via de link beneden (wel eerst aanmelden).