In deze video bespreekt de Lezer des Vaderlands Rust en Vreugd van Hendrik Groen voor een deel met kromme tenen.