De in Rotterdam gevestigde uitgeverij Douane stopt ermee, blijkt uit een mail die Hans van Willigenburg & Oscar Steens naar de auteurs van de uitgeverij hebben gestuurd:

Uitgeverij Douane heeft besloten nieuwe uitgeefactiviteiten te staken en derhalve zal de bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2022 worden opgeschort.

Voornaamste oorzaak/overweging die tot dit besluit leidde, is de constatering dat inspanning en inkomsten te lang niet op een redelijke wijze tot elkaar in verhouding hebben gestaan, en we vergeefs overlegd hebben met enkele overnamekandidaten.

Dat betekent dat er een einde komt aan de uitgeverij die in 2017 werd overgenomen door Hans van Willigenburg en Daniël Dee. De laatste vertrok in 2020 vanwege een andere opvatting over de koers van de uitgeverij.