Louis van Kelckhoven en Herman Sandman stelden een bundel samen met columns van Nanne Tepper: Van de kansel. Joep van Ruiten interviewde de samenstellers in De Literaire Hemel.