De talkshow Onder de vulkaan is eenmalig onderdeel van de Neerlandistiekdagen. Op de publieksdag 2 april is de talkshow ingepland tussen 11.00 en 13.00 uur. Roos Custers en Coen Peppelenbos ontvangen de volgende gasten:

Aafje de Roest maakte van de hashtag #WijZijnNeerlandici een trending topic op Twitter om de vele mogelijkheden van het vak Nederlands in de maatschappij aan te tonen. De Roest promoveert aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de culturele identiteitsvorming van Nederlandse jongeren, via hedendaagse Nederlandse hiphop.

Vanuit de Radbouduniversiteit in Nijmegen neemt Jeroen Dera krachtig stelling in over het literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Het kan allemaal wel wat diverser en moderner. Met zijn boek Poëzie als alternatief belichtte Dera moderne gedichten waarin maatschappelijke thema’s aan de orde komen.

P.C. Hooftprijswinnaar Tonnus Oosterhoff is voornamelijk bekend als dichter maar hij hertaalde de klassieke roman Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken in modern Nederlands. ‘Oosterhoff laat zo zien dat een hertaling ook een zelfstandig kunstwerk kan zijn,’ schreef Marc van Oostendorp op Neerlandistiek.

Onder de vulkaan is een productie van Roos Custers, Coen Peppelenbos en Pauline Durlacher.

Je kunt hier meer informatie vinden over en je intekenen voor de publieksdag vol workshops, optredens en de bezichtiging van een muurschildering van Lucebert.