André Keikes portretteerde Marco Minco, de 102-jarige schrijver die deze week veel te verduren kreeg door de uitspraken van de CPNB-directeur.