Mirjam van Hengel krijgt de Henriëtte de Beaufortprijs 2022 voor het boek Een knipperend ogenblik, Portret van Remco Campert. De prijs wordt toegekend door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en bedraagt € 3.000. De Henriëtte de Beaufortprijs, ingesteld in 1985, is een driejaarlijkse ‘prijs voor een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse en van een Vlaamse auteur.’

In de commissie van voordracht zaten Suzanne van der Beek, Odile Heynders en Ton Naaijkens. In het advies aan het bestuur schrijven zij:

Er is voorbeeldig onderzoek gedaan, uitgebreid en integer wordt het leven van de dichter (als zoon, kunstenaar, minnaar, vader) in al zijn facetten beschreven. Citaten worden subtiel en zinvol ingezet en zijn achterin terloops maar verantwoord gedocumenteerd. Het boek is zonder aplomb neergeschreven en levert het beeld op van een eenzaat, die bijvoorbeeld ‘lekker alleen’ in een jazzclub wil zitten. Het is geen beschrijving van een ego, de man wordt niet gespaard, de toon is nooit opdringerig en lijkt en passant te ontstaan – met een open oog voor toeval en de eigenwijze eigenheid van de gedichten. De dichter en biografe vieren het leven met een werk waarin dat leven nog niet helemaal afgerond maar wel doordacht is. ‘Eigenlijk zou ik willen dat, als ik doodga, alles precies is opgelost, dat ik geen verleden meer heb. Ik slaag er al aardig in een hoop te vergeten,’ beweerde Campert al in 1986 in een interview met Doeschka Meijsing.

Na de prachtige beschrijving van de liefde tussen Leo en Tineke Vroman heeft Mirjam van Hengel met Een knipperend ogenblik opnieuw een hoogstaande bijdrage geleverd aan de geschiedenis van de poëzie zonder de menselijkheid van het ontstaan en de verwerking daarvan uit het oog te verliezen.