Het derde nummer van Links Richten – ‘Maandblad van het Arbeiders-Schrijvers-Collectief “Links Richten”’ – is gedateerd 1 november 1932. Aan de verschijning van dit nummer ging enige redactionele onenigheid vooraf: