Tussen de regels ligt de sneeuw Je kunt je afvragen of Een broer van ijs wel een roman is, zoals op het omslag van het boek vermeld staat. Het is