Vorm en inhoud zijn twee De nieuwe dichtbundel van Elly de Waard – haar negentiende alweer – heet Het heterogeen en lijkt goeddeels aan de aandacht van de vaderlandse kritiek