Edward van de Vendel is een auteur ‘die al snel een buitencategorie vormde’, bleek bij de beraadslagingen van de jury voor de Anna Blaman Prijs 2019. Het is dan ook