Basiscursus zelfredzaamheid Het pensioen. Is het een zegen of een vloek? Menigeen kijkt er naar uit, anderen menen er de dood in hoogsteigen persoon in te herkennen. De naamloze psychiater