Een enorme schuldenlast op de nek Anne Neijzen (1963) is een beroepscoach die werkt met het enneagram, een model dat de gedragingen en vooral de motivaties van een aantal persoonlijkheidstypen