Over het lijden van het volk Als August Pieter van Groeningen de tijd van leven had gehad, zou hij onder de Tachtigers – hij was een generatiegenoot van Lodewijk van