In het zomernummer van HP/De Tijd interviewt Nick Muller schrijfster Lale Gül over haar culturele voorkeuren. Bij muziek komt haar voorliefde voor Justin Bieber en André Hazes (‘Dat is mijn